KOLPOSKOPIA

HISTOLOGIA


Badanie histologiczne wycinka tkankowego jest w onkologii badaniem dowodowym. Na jego podstawie podejmuje się decyzję co do leczenia, jego zakresu lub postępowania zachowawczego.

Zmiany śródnabłonkowe inicjowane przez infekcje HPV rozwijają się wieloetapowo i niezbyt szybko. Wirusy HPV replikują się głównie w komórkach bazalnych na błonie podstawnej nabłonka. Stopniowe kumulowanie się mutacji znajduje odzwierciedlenie w postępującym zaburzeniu warstwowości nabłonka. W histopatologii proces stopniowej przemiany nabłonka wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejacego jest określany jako dysplazja małego, średniego, dużego stopnia i raka przedinwazyjnego.

W latach 60-tych, aby podkreślić związek dysplazji z karcinogenezą, Richardt zaproponował określenie CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) w stopniach od 1 do 3. CIN1 odpowiada dysplazji małego stopnia, CIN2 dysplazji średniego stopnia, a CIN3 dysplazji dużego stopnia i rakowi przedinwazyjnemu.

W ostatnich latach coraz częściej stosuje się nazewnictwo zaczerpnięte z cytologicznej klasyfikacji Bethesda - SIL (Squamous Intraepithelial Neoplasia) o niskim (Low grade) i wysokim (High grade) nasileniu. L SIL odpowiada cechom infekcji HPV bez dysplazji i CIN 1, a H SIL CIN 2 i CIN 3.

Parakeratoza (leukoplakia)

Parakeratoza (Leukoplakia). Mikrofotografia wycinka nabłonka szyjki macicy, który w wyniku infekcji HPV uległ rogowaceniu. Na powierzchni prawidłowego wielowarstwowego nabłonka płaskiego pojawiła się dodatkowa zrogowaciała warstwa.

CIN 1

CIN 1. Mikrofotografia wycinka z szyjki macicy z dysplazją małego stopnia. W 1/3 warstwowość nabłonka zatarta, różnicowanie komórek zaburzone, jądra komórkowe powiększone, nadbarwliwe. Zmiany głównie w warstwie pośredniej nabłonka.

CIN 2

CIN 2. Mikrofotografia wycinka z szyjki macicy z dysplazją średniego stopnia. Warstwowość nabłonka zatarta, choć jeszcze dostrzegalna. Ławicowate układy komórek o nadbarwliwych, wydłużonych jądrach.

CIN 3

CIN 3 Mikrofotografia wycinka z szyjki macicy z dysplazją dużego stopnia. Warstwowość nabłonka zupełnie zatarta. Całą grubość nabłonka zajmują komórki atypowe z widocznymi nieprawidłowymi podziałami mitotycznymi.

Obraz prawidłowy

Mikrofotografia wycinka prawidłowego wielowarstwowego nierogowaciejącego nabłonka płaskiego. Widoczne wszystkie warstwy nabłonka: od dołu podścielisko łącznotkankowe, błona podstawna nabłonka, jedna warstwa komórek bazalnych (rozrodcza), kilka warstw komórek parabazalnych, kilkanaście warstw komórek pośrednich i powierzchniowych.

CIN 3

Mikrofotografia wycinka z granicy strefy przekształceń (styku nabłonka płaskiego i gruczołowego). W dolnej części widoczny jednowarstwowy nabłonek gruczołowy zbudowany z walcowatych komórek wydzielających śluz do wnętrza cewki gruczołowej. W górej części obrazu dysplastyczny nabłonek płaski tapetujący ścianę gruczołu. Warstwowość nabłonka płaskiego całkowicie zatarta (dysplasia maioris gradus = CIN 3).

Rak płaskonabłonkowy

Mikrofotografia wycinka z szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy z ogniskami mikroinwazji podścieliska. W centrum widoczna grupa przerzutowych komórek bez widocznego ograniczenia błoną podstawną.

Rak płaskonabłonkowy inwazyjny

Mikrofotografia wycinka z szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy inwazyjny. Błona podstawna nabłonka niewidoczna, liczne naciekające komórki nowotworowe w łącznotkankowym podścielisku.

do góry