KOLPOSKOPIA
Strona główna >> Kolposkopia >> Zmiany niefizjologiczne >> Zmiany nienowotworowe

ZMIANY NIENOWOTWOROWE

Zmiany odczynowe i przerostowo-zapalne

Nie wszystkie nieprawidłowe obrazy kolposkopowe są związane z infekcją HPV i etapami karcinogenezy. Kolposkopia jest również metodą rozpoznawania i różnicowania zmian bez znaczenia onkologicznego, które powstają w wyniku działania na nabłonki szyjki różnych czynników infekcyjnych, zaburzeń hormonalnych, indukujących przerost i zewnętrznych, takich jak różne zabiegi destrukcyjne.

Ocena podnabłonkowego łożyska naczyniowego wykazuje różnego rodzaju odchylenia jednak brak nowo utworzonych naczyń występujących w zmianach H SIL i nowotworowych. Próba z 3% kwasem octowym najczęściej nie wykazuje intensywnego zmniejszenia przejrzystości, jedynie mgliste, przejściowe zbielenie bez wyraźnie ostrych granic, bez rysunku poletkowania i punkcikowania. Próba z płynem Lugola wykazuje obecność mniej lub bardziej brązowego nabłonka o zmiennym wysyceniu od jasnopomarańczowego do ciemnobrązowego jednak bez ostrych granic zasięgu.

Obrazy te w istotny sposób różnią się od obrazów infekcji HPV, zmian śródnabłonkowych o małym i dużym nasileniu i obserwowanych w rakach inwazyjnych. W niejasnych przypadkach cenna jest możliwość wykonania jednoczasowego badania cytologicznego przy użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego, konwencjonalnego badania cytologicznego, hybrydyzacji DNA HPV, a w wątpliwych przypadkach biopsji.

Zmiany nienowotworowe

Kolpofotografia szyjki macicy po przemyciu 3% kwasem octowym. Widoczne plamiste czerwone obszary nabłonka płaskiego o nieostrych granicach. Brak zmniejszenia przejrzystości. Obraz przypomina powierzchnię truskawki.

Zmiany nienowotworowe

Kolpofotografia tej samej zmiany po próbie z płynem Lugola. Brak jednolitego wychwytywania barwnika. Czerwone plamy nie zabawiły się - granice rozmyte, nieostre. W zabarwionych na brąz obszarach szyjki widoczne drobne punkciki, tzw. pole usiane makiem. Obraz taki jest typowy dla przewlekłego bakteryjnego zapalenia nabłonka płaskiego szyjki macicy.

Zmiany nienowotworowe

Kolpofotografia szyjki macicy po próbie z płynem Lugola. Widoczny ciemnobrązowy nabłonek płaski z obrazem pola usianego makiem; Cervicitis chronica. Przyczyna pałeczki Gardnerella - Bacterial Vaginosis.

Zmiany nienowotworowe

Kolpofotografia szyjki macicy po próbie z płynem Lugola. Część centralna szyjki nie pochłania barwnika, granice rozmyte. U badanej kobiety wykonano przed laty zabieg krioterapii. Przykład metaplazji niskozróżnicowanej po destrukcji nabłonka.

Zmiany nienowotworowe

Kolpofotografia szyjki macicy kobiety, u której wykonano zabieg waporyzacji laserowej zmian HPV. Nabłonek całej szyjki macicy nie barwi się płynem Lugola, ciemnobrązowy, prawidłowy nabłonek płaski jedynie na ścianach pochwy. Ewaporacja laserem nabłonka z HPV często powoduje rozproszenie genomu wirusa i powiększenie zmian. Opisano również przypadki przeniesienia infekcji HPV na błony śluzowe spojówek, jamy nosowej i ustnej u wykonujących te zabiegi lekarzy.

Zmiany nienowotworowe

Kolpofotografia szyjki macicy kobiety w trakcie leczenia analogami Gn-RH przed stymulacją do IVF. Obraz po próbie z płynem Lugola wykazał brak wychwytu barwnika. Głęboka atrofia nabłonka płaskiego spowodowana efektem antyestrogennym. Zmiany ustępują samoistnie po zakończeniu hormonoterapii. Podobna reakcja obserwowana jest podczas laktacji, chemioterapii, hormonoterapii antyestrogenami i po menopauzie.

Polip doczesnowy

Kolpofotografia szyjki macicy kobiety ciężarnej. W kanale szyjki widoczny polip doczesnowy, będący fragmentem tkanki trofoblastu przechodzącym przez kanał szyjki do pochwy. Po próbie z 3% kwasem octowym pojawia się charakterystyczne "sadłowate" zabawienie. Próba z płynem Lugola nie barwi polipa. Zmiany te choć budzą niepokój położników, nie mają charakteru nowotworowego, często ulegają samoistnej amputacji podczas ciąży, a najpóźniej po porodzie.

Polipy

Kolpofotografia szyjki macicy po próbie z 3% kwasem octowym. W kanale szyjki widoczne dwa polipy jeden o strukturze nabłonka gruczołowego, drugi częściowo pokryty metaplastycznym nabłonkiem płaskim. Poza tym po lewej stronie na tylnej wardze widoczny zbielały nabłonek o ostrych granicach ze strukturą poletkowania.

Polipy

Kolpofotografia tej samej szyjki po próbie z płynem Lugola. Poza polipami w ujściu wyraźnie widoczny niezabarwiony nabłonek strefy przekształceń o ostrych granicach. Wynik badania histologicznego: Polip gruczołowy, Polip gruczołowy z epidermizacją płaskonabłonkową. Wycinek z powierzchni szyjki macicy Dysplasia minoris gradus.

do góry