KOLPOSKOPIA
Strona główna >> Metaplazja płaskonabłonkowa

CO TO JEST METAPLAZJA PŁASKONABŁONKOWA?


Granica pomiędzy nierogowaciejacym wielowarstwowym nabłonkiem płaskim na obwodzie szyjki, a nabłonkiem gruczołowym wokół centrum kanału szyjki jest określana jako "strefa przekształceń". W tym miejscu na szyjce macicy przez cały okres rozrodczy kobiety ma miejsce fizjologiczny proces metaplazji płaskonabłonkowej. Polega on na stopniowej wymianie jednowarstwowego nabłonka gruczołowego na wielowarstwowy nabłonek płaski. Metaplazja płaskonabłonkowa ma miejsce również w innych częściach organizmu człowieka (np. drzewo oskrzelowe, przewód pokarmowy), jednak na powierzchni części pochwowej szyjki macicy proces ten jest łatwy do obserwowania. W praktyce wygląda to tak, jakby nabłonek płaski z obwodu naciekał i stopniowo przykrywał gronka nabłonka gruczołowego.

Proces metaplazji występuje u każdej kobiety na Ziemi i nie jest chorobą. Ocena prawidłowości tego wieloetapowego i niezbyt szybkiego procesu pozwala na wykrycie niefizjologicznego przebiegu wymiany nabłonków. Nabłonek metaplastyczny w wyniku działania słabego kwasu organicznego ulega chwilowemu białemu zmętnieniu, który lekarze określają jako zmniejszenie przejrzystości. U zdrowej kobiety granica metaplastycznego nabłonka ulega nieznacznemu zmniejszeniu przejrzystości po przemyciu 3% kwasem octowym. W próbie z płynem Lugola widoczny jest wąski pasek niezabarwionego na brązowo nabłonka, a pełne brązowe zabarwienie pojawia się w sposób płynny w kierunku obwodu tarczy szyjki macicy. Prawidłowy nabłonek płaski wybarwia się u kobiet w okresie rozrodczym na kolor ciemnobrązowy, co jest spowodowane obecnością glikogenu w cytopazmie komórek. Intensywność zabarwienia nabłonka podczas próby z płynem Lugola zmienia się w zależności od stanu hormonalnego organizmu kobiety (podczas karmienia piersią, po przekwitaniu i po niektórych lekach), obecności zmian bliznowatych i zapalnych w nabłonku płaskim. Wtedy bywa on wybarwiony na odcienie jasnego brązu i pomarańczowy. Nabłonek gruczołowy kanału szyjki nie zawiera glikogenu i nie zmienia zabarwienia po tej próbie.

Metaplazja

Kolpofotografia szyjki macicy kobiety z ektopią gruczołową po próbie z 3% kwasem octowym. Widoczne mgliste zbielenie na granicy nabłonka płaskiego i gruczołowego.

Metaplazja

Kolpofotografia tej samej zmiany po próbie z płynem Lugola. Nabłonek płaski na obwodzie szyjki zabarwił się na brązowo. Widoczna rozmyta, nieostra granica z nabłonkiem gruczołowym w centrum szyjki. Rozpoczynający się proces niezaburzonej metaplazji płaskonabłonkowej.

Metaplazja

Kolpofotografia szyjki macicy z ektopią gruczołową po próbie z 3% kwasem octowym. Widoczne zbielałe języki nabłonka metaplastycznego pokrywające groniasty nabłonek gruczołowy od strefy przekształceń.

Metaplazja

Kolpofotografia tej samej zmiany po próbie z płynem Lugola. Nabłonek płaski w strefie przekształceń i na obwodzie szyjki wybarwił się na brązowo, również języki metaplazji pokrywające nabłonek gruczołowy. Granica brązowego zabarwienia rozmyta, nieostra. Zaawansowany proces fizjologicznej metaplazji płaskonabłonkowej.

Metaplazja

Kolpofotografia szyjki macicy z ukończonym procesem metaplazji płaskonabłonkowej. Powierzchnia tarczy w całości przykryta nabłonkiem płaskim wnikającym do kanału szyjki macicy. Na przedniej wardze widoczna torbiel Nabotha. Torbiel Nabotha powstaje w wyniku przykrycia gruczołu szyjkowego przez metaplastyczny nabłonek płaski. Gruczoł wypełnia się stopniowo gęstym śluzem i kuliście unosi powierzchnię nabłonka.

Metaplazja

Kolpofotografia szyjki macicy z licznymi torbielami Nabotha. Powierzchnia szyjki uniesiona przez kuliste torbiele, na powierzchni torbieli widoczne drzewkowate naczynia krwionośne.

Metaplazja

Kolpofotografia tej samej szyjki macicy po próbie z płynem Lugola. Metaplastyczny nabłonek płaski zabarwił się nierównomiernie na brązowo. Ukończona metaplazja płaskonabłonkowa.

do góry